Recent Facebook Posts

6 days ago

OpenArc Campus
Certificate In Information Communication Technology.For After O/L & A/L Students.වැඩි විස්තර සදහා CICT ලෙස type කර 0704500777 ට SMS | WhatsApp | Viber පණිවිඩයක් එවන්නCall Now, 070 4500 777 | 0112 825 306www.facebook.com/OpenArcCampus | www.openarc.edu.lk#OpenArc #Software_Engineer #OpenArcBIT #BIT #UOC #UCSC #FIT
View on Facebook

6 days ago

OpenArc Campus
Diploma in Hardware & NetworkingNVQ Level-4 1 Year Full Time Courseවැඩි විස්තර සදහා HAD ලෙස type කර 070 4500 777 ට SMS | WhatsApp | Viber පණිවිඩයක් එවන්නCall Now, 070 4500 777 | 0112 825 306www.facebook.com/OpenArcCampus | www.openarc.edu.lk#OpenArc #Software_Engineer #OpenArcBIT #BIT #UOC #UCSC #FIT #Laptop_Repairwww.facebook.com/OpenArcCampus | www.openarc.edu.lk
View on Facebook

7 days ago

OpenArc Campus
ඔබට රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුලත් වීමට නොහැකි වුවත්, ඔබගේ උපාධි සිහිනය සැබෑ කර ගන්න.කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ, අන්තර්ජාතික පිළිගැනීමක් ඇති BIT උපාධිය හදාරා Software Engineer කෙනෙකු වන්න.OpenArc වසර 20 ක් අඛණ්ඩව BIT සදහා සිසුන් සුදානම් කරන, ඉහලම ප්‍රථිපල දැක්වූ එකම ආයතනයයි.වැඩි විස්තර සදහා BIT ලෙස type කර 0704500777 ට SMS | WhatsApp | Viber පණිවිඩයක් එවන්නCall Now, 070 4500 777 | 0112 825 306www.facebook.com/OpenArcCampus | www.openarc.edu.lk#OpenArc #Software_Engineer #OpenArcBIT #BIT #UOC #UCSC #FIT
View on Facebook

1 week ago

OpenArc Campus
Diploma in Hardware & NetworkingNVQ Level-4 1 Year Full Time Courseවැඩි විස්තර සදහා HAD ලෙස type කර 070 4500 777 ට SMS | WhatsApp | Viber පණිවිඩයක් එවන්නCall Now, 070 4500 777 | 0112 825 306www.facebook.com/OpenArcCampus | www.openarc.edu.lk#OpenArc #Software_Engineer #OpenArcBIT #BIT #UOC #UCSC #FIT #Laptop_Repairwww.facebook.com/OpenArcCampus | www.openarc.edu.lk
View on Facebook

1 week ago

OpenArc Campus
Certificate In Information Communication Technology.For After O/L & A/L Students.වැඩි විස්තර සදහා CICT ලෙස type කර 0704500777 ට SMS | WhatsApp | Viber පණිවිඩයක් එවන්නCall Now, 070 4500 777 | 0112 825 306www.facebook.com/OpenArcCampus | www.openarc.edu.lk#OpenArc #Software_Engineer #OpenArcBIT #BIT #UOC #UCSC #FIT
View on Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X